top of page

Algemene Voorwaarden

 
 
 
 

Artikel 1: Identificatie van de website

De website drinkaflower.be wordt gepubliceerd en beheerd door DENIS Marie en Maximilien HUWART, die te bereiken zijn via het volgende e-mailadres: info@drinkaflower.be

Host: OVH SAS is een dochteronderneming van OVH Groupe SAS, een bedrijf geregistreerd in het handelsregister van Lille onder nummer 537 407 926, met hoofdkantoor gevestigd aan 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Artikel 2: Toegang tot de website

De website drinkaflower.be biedt gebruikers gratis toegang tot de volgende diensten:

Toegang tot de site is gratis voor elke gebruiker wereldwijd met toegang tot het internet. Alle kosten voor toegang tot de diensten (hardware, software, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door FRUZZION SPRL, met geregistreerd kantoor aan 52 Chaussée de Charleroi, box 43, 1060 Saint-Gilles, België, registratienummer BE 07 20 81 19 48.

Alle rechten voorbehouden aan FRUZZION SPRL. Deze publicatie is beschermd door auteursrecht. Alle teksten, lay-outs, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere elementen van deze website zijn beschermd door auteursrecht. Geen enkele inhoud mag worden gekopieerd, gewijzigd, vertaald, gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (fotokopieën, opnamen of anderszins) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUZZION SPRL.

De gebruiker moet voorafgaande toestemming van de site verkrijgen voor elke reproductie, publicatie of kopie van de verschillende materialen. De gebruiker stemt ermee in de inhoud van deze site uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken; elk gebruik voor commerciële of promotionele doeleinden is strikt verboden. Elke reproductie van deze site, geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de sitebeheerder, vormt een inbreuk in de zin van het intellectuele eigendomsrecht. In overeenstemming met de wet op de intellectuele eigendom herinneren wij eraan dat gebruikers die beschermd materiaal reproduceren, kopiëren of publiceren de auteur en bron moeten vermelden.

Alle handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en andere vormen van intellectuele eigendom op deze site, inclusief de logo's en namen van Drink a Flower, zijn eigendom van FRUZZION SPRL en zijn wettelijk beschermd. Elk gebruik van deze handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en andere vormen van intellectuele eigendom vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van FRUZZION SPRL.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Hoewel er alles aan wordt gedaan om de nauwkeurigheid en actualiteit van alle informatie op de site te waarborgen, is FRUZZION SPRL niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, weglatingen of onjuistheden in de informatie op de site. Alle aankondigingen en verklaringen op deze site met betrekking tot marketingactiviteiten of financiële gegevens zijn uitsluitend intentieverklaringen en houden geen enkele verbintenis of aansprakelijkheid van de kant van FRUZZION SPRL in. FRUZZION SPRL kan de inhoud van haar site of de aangeboden producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

De website drinkaflower.be aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor virussen die de computer of een ander computerapparaat kunnen infecteren als gevolg van het gebruik, de toegang of het downloaden van deze site door internetgebruikers. De website is niet verantwoordelijk in geval van overmacht of onvoorziene en onvermijdbare feiten van derden.

Artikel 5: Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en links naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Deze website en de informatie die erin staat, vallen niet onder de controle of supervisie van FRUZZION SPRL en wij hebben deze website of de informatie die erin staat niet beoordeeld en doen geen uitspraken of geven geen garanties over de kwaliteit, wettelijkheid of volledigheid van de informatie die erin staat. Deze website valt niet onder dit privacybeleid en deze juridische kennisgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website of de informatie die op deze website in het algemeen wordt verstrekt.

Artikel 6: Toepasselijk recht en jurisdictie

Dit privacybeleid en de juridische kennisgeving worden geïnterpreteerd en beheerst door Belgisch recht.

De rechtbanken van Brussel hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil met betrekking tot dit privacybeleid en de juridische kennisgeving.

Als u vragen heeft over de toepassing van deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Artikel 7: Retourbeleid

We hebben een retourbeleid van 30 dagen, wat betekent dat je 30 dagen na ontvangst van je artikel hebt om een retour aan te vragen.

Om geretourneerd te worden, moet je artikel in dezelfde staat verkeren als toen je het ontving.

 
bottom of page